Authors

Rodrigo Muñoz-Castañeda, Brian Zingg, Katherine S. Matho, Xiaoyin Chen, Quanxin Wang, Nicholas N. Foster, Anan Li, Arun Narasimhan, Karla E. Hirokawa, Bingxing Huo, Samik Bannerjee, Laura Korobkova, Chris Sin Park, Young-Gyun Park, Michael S. Bienkowski, Uree Chon, Diek W. Wheeler, Xiangning Li, Yun Wang, Maitham Naeemi, Peng Xie, Lijuan Liu, Kathleen Kelly, Xu An, Sarojini M. Attili, Ian Bowman, Anastasiia Bludova, Ali Cetin, Liya Ding, Rhonda Drewes, Florence D’Orazi, Corey Elowsky, Stephan Fischer, William Galbavy, Lei Gao, Jesse Gillis, Peter A. Groblewski, Lin Gou, Joel D. Hahn, Joshua T. Hatfield, Houri Hintiryan, Jason Huang, Hideki Kondo, Xiuli Kuang, Philip Lesnar, Xu Li, Yaoyao Li, Mengkuan Lin, Darrick Lo, Judith Mizrachi, Stephanie Mok, Philip R. Nicovich, Ramesh Palaniswamy, Jason Palmer, Xiaoli Qi, Elise Shen, Yu-Chi Sun, Huizhong Tao, Wayne Wakemen, Yimin Wang, Shenqin Yao, Jin Yuan, Huiqing Zhan, Muye Zhu, Lydia Ng, Li I. Zhang, Byung Kook Lim, Michael Hawrylycz, Hui Gong, James C. Gee, Yongsoo Kim, Kwanghun Chung, X William Yang, Hanchuan Peng, Qingming Luo, Partha P. Mitra, Anthony M. Zador, Hongkui Zeng, Giorgio A. Ascoli, Z Josh Huang, Pavel Osten, Julie A. Harris, Hong-Wei Dong


Journal: 
Nature
Publication Date: 
Tissue Type: 
Brain
Tissue Species: 
Mouse
Products Cited: 
SHIELD, EasyIndex, SmartClear, SmartLabel, SmartSPIM